Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 9 (2010) Meranie elektrických vlastností makroskopických prímesí prúdiacich plynov Abstract   PDF
Jaroslav Džmura, Jozef Balogh, Jaroslav Petráš
 
Vol 8, No 2 (2013) Meranie korónových výbojov v UV spektre Abstract   PDF
Iraida Kolcunová, Marek Šipoš, Marian Hrinko
 
Vol 6, No 2 (2011) Meranie povrchových a izolačných odporov vn statorových cievok Abstract   PDF
Marian Hrinko, Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský
 
Vol 6, No 2 (2011) Meranie stratového činiteľa a kapacity na cievke s polovodivou ochranou Abstract   PDF
Ľudovít Csányi, Roman Cimbala, Matúš Katin
 
Vol 9, No 2 (2014) Meranie vlastností nelineárnych dielektrík na báze titánu Abstract   PDF
Ján Tkáč, Marek Hvizdoš
 
Vol 9, No 2 (2014) Meranie výbojovej činnosti vo vzduchu pomocou UV kamery Abstract   PDF
Iraida Kolcunová, Pavol Duda
 
Vol 12, No 1 (2017) Meranie zvodových prúdov na modeli tanierového izolátora Abstract   PDF
Iraida Kolcunová, Bystrík Dolník, Jaroslav Briančin, Martin Fabián
 
Vol 1, No 1 (2006) Metodika vyhodnocovania meraní akustickej emisie čiastkových výbojov Abstract   PDF
Jaroslav Petráš
 
Vol 12, No 1 (2017) Mikropásikový senzor pre dielektrometriu Abstract   PDF
Juraj Kurimsky
 
Vol 11, No 2 (2016) Model dielektrika pre vonkajšie izolátory Abstract   PDF
Roman Cimbala, Lukáš Kruželák, Samuel Bucko, Juraj Kurimský
 
Vol 4, No 7 (2009) Modeling of Operational Conditions for Development of Measuring System for High Current on High Voltage Potential Abstract   PDF
Marek Pípa, Attila Kment
 
Vol 2, No 3 (2007) Modelovanie čiastkových výbojov v izolačnom systéme transformátorov Abstract   PDF
Juraj Kurimský, Iraida Kolcunová
 
Vol 2, No 2 (2007) Modelovanie defektného miesta izolačného systému Abstract   PDF
Zoltán Csomos, Juraj Kurimský
 
Vol 6, No 2 (2011) Modelovanie elektrického poľa v izolácii vn elektrických točivých strojov Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Jaroslav Macko
 
Vol 11, No 1 (2016) Modelovanie povrchových čiastkových výbojov Abstract   PDF
Pavol Duda, Iraida Kolcunová
 
Vol 6, No 2 (2011) Modelovanie prvkov prepäťových ochranných zariadení Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Ján Štefančík
 
Vol 5, No 8 (2010) Modelovanie uloženia cievky v drážke statora – rozbor drážkovej časti izolácie vn cievky Abstract   PDF
Iraida Kolcunová, Marián Hrinko, Milan Kvakovský, Juraj Kurimský
 
Vol 4, No 7 (2009) Monitoring neštandardných javov v napäťových systémoch rozvodní ES SR Abstract   PDF
Jozef Kováčik
 
Vol 11, No 2 (2016) Monitorovanie unikajúceho prúdu ako indikátora znečistenia vonkajšej izolácie Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Michal Špes, Lukáš Kruželák, Adam Kondás
 
Vol 3, No 5 (2008) Možnosti ochrany izolácie elektrických zariadení pred účinkami atmosférickej elektriny Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Ján Tkáč, Juraj Kurimský
 
Vol 4, No 7 (2009) Možnosti ochrany izolácie veterných elektrární pomocou aktívnych bleskozvodov Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Juraj Kurimsky, Ján Tkáč
 
Vol 11, No 1 (2016) Možnosti použitia štvorbodovej metódy na stanovenie povrchovej vodivosti izolačných materiálov Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Pavol Virba
 
Vol 2, No 2 (2007) Nedeštruktívna diagnostika vn zvodičov prepätia Abstract   PDF
Bystrík Dolník
 
Vol 1, No 1 (2006) Nekonvenčný typ elektrického odlučovača na striedavé napätie Abstract   PDF
Jaroslav Džmura
 
Vol 1, No 1 (2006) Ochrana pred stratou budenia generátora Abstract   PDF
Michal Vargončík
 
51 - 75 of 141 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 1337-0103