Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 6 (2009) Diagnostic of Transformer Oils using Thermal – Oxidation Stability Method Abstract   PDF
Peter Semančík, Roman Cimbala
 
Vol 4, No 6 (2009) Meranie výbojovej činnosti v kombinovanej izolácii olej - papier Abstract   PDF
Martin Marci, Iraida Kolcunova, Juraj Kurimsky
 
Vol 4, No 6 (2009) Výskum výbojových procesov vo vzduchu v silne nehomogénnom elektrickom poli Abstract   PDF
Bystrík Dolník, Marián Holiš
 
Vol 2, No 3 (2007) Aktivita čiastkových výbojov pri zvýšených teplotách prostredia Abstract   PDF
Karol Marton, Juraj Kurimsky, Jozef Balogh, Marek Boga
 
Vol 2, No 3 (2007) Akustická detekcia čiastkových výbojov Abstract   PDF
Ján Tkáč, Juraj Kurimský, Bystrík Dolník
 
Vol 6, No 1 (2011) Analýza kolísania napájacieho napätia v sieti nízkeho napätia Abstract   PDF
Bystrík Dolník
 
Vol 11, No 2 (2016) Analýza rozloženia teploty vo vn cievkach točivého stroja Abstract   PDF
Michal Kosterec, Juraj Kurimský, Roman Cimbala, Michal Špes
 
Vol 3, No 4 (2008) Analýza signálov získaných z merania akustickej emisie čiastkových výbojov Abstract   PDF
Jaroslav Petráš, Jaroslav Džmura, Jozef Balogh
 
Vol 5, No 9 (2010) Analýza sond toroidného a lineárneho typu z fyzikálneho hľadiska Abstract   PDF
Jozef Balogh, Jaroslav Džmura, Jaroslav Petráš
 
Vol 11, No 2 (2016) Analýza tepelného poľa magnetickej kvapaliny a transformátorového oleja Abstract   PDF
Michal Kosterec, Juraj Kurimský, Roman Cimbala
 
Vol 10, No 1 (2015) Analýza tepelného poľa vo vn cievkach točivých strojov Abstract   PDF
Michal Kosterec, Juraj Kurimsky
 
Vol 2, No 2 (2007) Aplikácia metód spektrálnej analýzy pri akustických meraniach čiastkových výbojov Abstract   PDF
Jaroslav Petráš, Dušan Medveď, Jaroslav Džmura
 
Vol 2, No 2 (2007) Aplikácia waveletov v procesoch vysokého napätia Abstract   PDF
Dušan Medved
 
Vol 5, No 9 (2010) Aspekty návrhu kalibrátora čiastkových výbojov Abstract   PDF
Jaroslav Petráš, Jozef Balogh, Jaroslav Džmura
 
Vol 8, No 2 (2013) Bridging Phenomenon in Insulating Liquids Abstract   PDF
Jozef Király, Martin German-Sobek, Roman Cimbala
 
Vol 12, No 1 (2017) Chemická analýza pevných exhalátov z ovzdušia Abstract   PDF
Jaroslav Džmura, Jaroslav Petráš, Jaroslav Briančin
 
Vol 2, No 2 (2007) Čiastkové výboje a ich vplyv na PE izoláciu Abstract   PDF
Miroslav Bánes, František Kovaľ
 
Vol 3, No 5 (2008) Čiastkové výboje v statorovej izolácii elektrických strojov točivých Abstract   PDF
Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský
 
Vol 1, No 1 (2006) Data mining – vybrané techniky dolovania dát Abstract   PDF
Bystrík Dolník
 
Vol 6, No 2 (2011) Dependence of dissipation factor of magnetic fluids by temperature Abstract   PDF
Jozef Király, Iraida Kolcunová, Karol Marton, Roman Cimbala
 
Vol 7, No 1 (2012) Diagnostika distribučného transformátora v laboratórnych podmienkach Abstract   PDF
Iraida Kolcunová, Juraj Kurimský, Bystrík Dolník, Marek Matvija
 
Vol 1, No 1 (2006) Diagnostika nn a vn zariadení v elektroenergetike z hľadiska teórie a praxe Abstract   PDF
Karol Marton
 
Vol 2, No 2 (2007) Diagnostika transformátorov Abstract   PDF
Karol Marton, Juraj Kurimsky
 
Vol 2, No 2 (2007) Dielectric Modeling of Liquid Insulations Abstract   PDF
Roman Cimbala
 
Vol 5, No 9 (2010) Dielectric Spectroscopy of Insulation Oils Abstract   PDF
Roman Cimbala
 
1 - 25 of 141 Items 1 2 3 4 5 6 > >> 


ISSN: 1337-0103