Vol 2, No 3 (2007)

Table of Contents

Články - Articles

Aktivita čiastkových výbojov pri zvýšených teplotách prostredia PDF
Karol Marton, Juraj Kurimsky, Jozef Balogh, Marek Boga
Magnetodielektrická anizotropia magnetických kvapalín PDF
K. Marton, L. Tomčo, F. Herchl, Iraida Kolcunová, M. Koneracká, P. Kopčanský, M. Timko
Akustická detekcia čiastkových výbojov PDF
Ján Tkáč, Juraj Kurimský, Bystrík Dolník
Tepelná závislosť izolačného stavu rastlinného oleja PDF
Roman Cimbala
Vyhodnocovanie parametrov signálov akustickej emisie čiastkových výbojov PDF
Jaroslav Džmura
Modelovanie čiastkových výbojov v izolačnom systéme transformátorov PDF
Juraj Kurimský, Iraida Kolcunová


ISSN: 1337-0103