Editorial Policies

Section Policies

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Redakčná rada / Editorial Board

Predseda redakčnej rady / Chair

Michal Kolcun, Technická univerzita v Košiciach


Členovia redakčnej rady / Members

Anton Beláň - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Roman Cimbala, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika

Pavol Csáji, Slovenská republika

Bystrík Dolník, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika

Radomír Goňo, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Iraida Kolcunová, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika

Jan Jarvik, TU Talin, Estónsko

Jaroslav Lelák, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

Peter Leščinský, PhD. - ABB Slovensko Tatjana Loman, TU Riga, Lotyšsko

Gyorgy Morva, Kando Univerzity Budapest, Maďarsko

Alena Pietriková, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika

Viktor Starovojtenko - PEI PK  Sankt Peterburg, Rusko

Petr Toman, VÚT Brno, Česká republika


 


ISSN: 1337-0103